Gạch lát nền 80x80

Big House đã cập nhật các mẫu mới ra mắt và bảng giá gạch lát nền Đồng Tâm 80×80 cm (800×800 mm), tuy nhiên dưới đây chỉ là giá bản lẻ, đối với khách hàng lấy số lượng lớn sẽ được chiết khấu từ 10 đến 15%.